یاسر عمادی
مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور فرا طرح دانش پیشرو
رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور کارن آرن فرناد
( مدرس دوره آموزشی نظارتی (تعداد دانش پذیران بیش از 2900 نفر
( مدرس دوره آموزشی اجرای ساختمان های بتنی (تعداد دانش پذیرانبیش از 1000 نفر
( نویسنده ، ویراستار و صاحب برند آموزشی مجموعه کتاب های کلید ( در زمینه ساخت و ساز شهری
مدیریت دپارتمان نظارت و اجرا و آتلیه طراحی مجموعه پاراسیویل
..انجام امور پیمانکاری ساختمانی از جمله پایدراسازی گود ، اجرای سکلت و اجرای والپست و
طراحی سازه بیش از 50 پروژه ساختمانی
نظارت و مشاوره عالیه بیش از 150 پروژه ساختمانی

 

انجام امور پیکانکاری

  • تحریب ، گودبرداری و پایدارسازی گود و اجرای اسکلت بتنی پروژه به آدرس : میدان بنی هاشم ، خ کیماسی ، کوچه کاج . در این پروژه در زمان تخریب و پایدارسازی گود به پدیده هایی همچون دیوارمشترک و سقف مشترک و فونداسیون مشترک با همسایه ،برخورد کردیم ولی عملیات پایدارسازی گو به شکلی انجام شد که کوچکترین لغزشی در ساختمان همسایه اتفاق نیفتاد.

نمونه کار انجام امور پیمانکاری :

  • تخریب و گودبرداری و پایدارسسازی گود پروژه خیابان دیباجی

نمونه کار انجام امور پیمانکاری :

  • تخریب پروژه به آدرس : میدان انقلاب